Marcus.JouwSchoorsteenveger.nl

Erkend en Gediplomeerd Schoorsteenveger

Welkom op onze website!

Schoorsteen vegen € 40,- 

Zoekt u een schoorsteenveger in Bolsward Sneek Workum Koudum Hindeloopen Stavoren  Makkum Harlingen Franeker 

Marcus Bulterman 

0613-522 613

Ook vegen wij uw schoorsteen in de dorpen 

Witmarsum Schettens Longerhouw Exmorra Wons Cornwerd Zurich Pingjum Kimswerd Arum Lollum Tzum Winsum Sexbierum Wijnaldum Peins Pietersbierum Oosterbierum Dronrijp Burgwerd Hartwerd Nijland Tjerkwerd Parrega   

 MBC Schoonmaakbedrijf 

Onbetwist uw Schoonmaakspecialist


www.MBCSchoonmaakbedrijf.nl 


Wij geloven in het opbouwen van langlopende relaties met onze klanten door uitsluitend werk van de hoogste kwaliteit te leveren en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen.

 

           Tijdig uw schoorsteen vegen            

Waarom?

Jaarlijks vegen van de schoorsteen is niet alleen voor de verzekering een must maar absoluut in eerste instantie voor uw eigen stookgemak, 

Door het  goed vegen van uw schoorsteen heeft uw schoorsteen een betere trek, 

Het vegen van uw schoorsteen gebeurt dan ook met de juiste materialen, zo kan uw geveegde schoorsteen er weer een jaar tegen.

Jaarlijks vegen van uw schoorsteen is een goede controle ter voorkoming van een schoorsteenbrand.

Bij het vegen van de schoorsteen kijkt een ervaren schoorsteenveger ook naar de kap en aansluiting van de kachel, een advies kost natuurlijk voor de schoorsteenveger geen extra moeite, voor u als klant wel zo fijn. 

Heeft u een nest in uw schoorsteen?

Voor de ervaren schoorsteenveger geen probleem.

Met onze apparatuur hebben wij de meeste nesten binnen een uur uit uw schoorsteen verwijderd,

Uiteraard adviseren wij ook graag bij een juiste schoorsteen kap,

Immers;

Een goede kap op uw schoorsteen werkt tegen vogels en voorkomt dat er regen in uw schoorsteen komt.